Wat doe ik als een medewerker eerder uit dienst gaat dan de looptijd van het contract?

Het beleid dat je opneemt in het fietsleasecontract mag je zelf bepalen als werkgever. Deze voorwaarden zijn vast te leggen in de fietsleaseregeling. Voor deze regeling wordt een template ter beschikking gesteld. De meeste werkgevers verleggen het risico van voortijdige beëindiging naar de medewerker bij vrijwillig vertrek. In de meeste gevallen kan de fiets worden overgenomen, of meegenomen worden naar de nieuwe werkgever. Hiermee worden de kosten altijd zo laag mogelijk gehouden.