1. Helpcentrum
  2. Ik werk bij een leasemaatschappij

Hoe werkt het voortijdige beëindigingsproces?

Indien je een klant hebt waarvan een werknemer binnenkort uit dienst gaat dan zijn dit de stappen:

Stap 1

Meldt dat de werknemer uit dienst gaat als notitie op het leasecontract vermeldt daarbij de uit dienst datum. 

Stap 2

Bereken de voortijdige beëindigingskosten richting de klant. Die dienen jullie zelf te factureren richting de klant.

Let op! Wilt de werknemer verder met zijn / haar leasefiets bij de nieuwe werkgever? Dan kan je makkelijk gebruik maken van een "Klant wissel" en vervalt deze stap en de volgende stappen. 

Stap 3

3.1

Jullie als leasemaatschappij versturen Hellorider een factuur voor de terugkoop verplichting van de leasefiets conform de contractuele afspraken.

3.2

Hellorider verstuurt een factuur naar jullie als leasemaatschappij voor de vroegtijdige beëindigingskosten zoals contractueel overeengekomen op maandelijkse basis. 

Stap 4

Hellorider neemt contact op met de berijder voor overname van de leasefiets of voor het proces om de leasefiets in te leveren bij zijn dealer. 

Stap 5

Hellorider verstuurt het overname aanbod richting de berijder en de berijder kan die dan accepteren.

Stap 6

Hellorider beëindigt het leasecontract op het moment dat de leasefiets is overgenomen en is betaald of op het moment dat de werknemer zijn leasefiets heeft ingeleverd.

Let op! Indien de werknemer de leasefiets niet overneemt dan kan moet de werknemer de leasefiets inleveren bij zijn dealer. Het leasecontract kan pas worden geannuleerd op het moment dat de leasefiets is ingeleverd of het volledige bedrag is betaald.