Hoe verwerk ik de leasefiets in de salarisadministratie?

Verwerken van de leasefiets in de salarisadministratie

Er zijn twee mutaties die gedaan moeten worden. De bijtelling en de inhouding van brutoloon (afstand doen van loon) voor de duur van 36 maanden.  

Bijtelling 

Hiervoor gebruik je in de salarisadministratie de optie bijtelling privégebruik (als rekencomponent) of bijtelling privégebruik fiets. In onze maandelijkse digitale rapportage kan je fiscale waarde en de maandelijkse bruto bijtelling vinden die je nodig hebt om deze mutatie te kunnen verwerken. 

Inhouding brutoloon (afstand doen van loon) 

Blijft er na de werkgeversbijdrage nog iets over van het maandelijks leasebedrag? Dan voeg je een looncomponent inhouding brutoloon ten behoeve van de leasefiets toe of je verlaagt simpelweg het bruto loon. Dit het leasebedrag per maand -/- de werkgeversbijdrage.  

Omdat er bijtelling van toepassing is, je de fiets ter beschikking stelt en er geen eigendomsoverdracht is naar de medewerker, valt dit buiten de vrije ruimte van de WKR. Mocht je hier meer over willen weten, wij hebben een Big 5 accountant het laten uitzoeken en sturen je deze informatie graag toe. Neem hiervoor contact op met een van onze leaseadviseurs. 

Soms krijgen wij de vraag of de bijtelling verrekend mag worden met een NETTO eigen bijdrage van de medewerker. Dit kan, maar ter hoogte van de bruto bijtelling. Omdat dit een klein bedrag is per maand, is dit niet het meest aantrekkelijke voor de medewerker en wordt het brutoloon ingezet als eigen bijdrage.  

Wij leveren maandelijks alle informatie aan en altijd per gestarte contract, zodat je dit makkelijk kan verwerken. De salarisadministratie en aansturing hiervan is helemaal digitaal geregeld! 

Het verschilt per salarissoftware wat de makkelijkste manier is om dit te verwerken. Vraag je eigen salarisadviseur of expert om advies om de verwerking te doen.