Hoe stimuleer je je medewerkers met een reiskostenvergoeding om de leasefiets te gebruiken voor woon-werk verkeer?

 • Bijgewerkt

Alles over het stimuleren van de leasefiets met reiskostenvergoeding

Eerst de (fiscale) feiten:

 • Slechts 17% van werknemers maakt daadwerkelijk gebruik van een netto reiskostenvergoeding, meestal i.v.m. te weinig woon-werk kilometers en dat de reiskostenvergoeding past start vanaf >10 km
 • 9 op de 10 werkgevers biedt hun werknemers een reiskostenvergoeding aan. Bron
 • Bij ritten naar het werk met de zakelijke leasefiets mag geen netto reiskostenvergoeding gegeven worden. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat de leasefiets door een lagere netto reiskostenvergoeding veel minder interessant is, dan het fiscale voordeel van de leasefiets.

Hoe stimuleer je de dan de <10 km groep medewerkers om de leasefiets (meer) te gaan gebruiken en die tevens ook een netto reiskosten vergoeding ontvangt?

In de praktijk zie wij dat alleen bedrijven die een groot aantal medewerkers binnen een straal binnen 10 km van de standplaats hebben wonen en een netto reiskostenvergoeding vanaf 0 km vergoeden daad werkelijk een oplossing hiervoor aanbieden.

Zij willen hiermee hiermee daadwerkelijk het gebruik van de leasefiets voor woon-werk verkeer stimuleren.

Hoe doe je dat?

Oplossing 1:

Voor medewerkers op basis 128/214 dagen netto reiskostenvergoeding i.c.m. de leasefiets

 1. Maak een extra nieuwe afspraak over het gebruik van de zakelijke leasefiets met de medewerker. Op de dagen dat er met eigen vervoer gereisd wordt mag je nog steeds netto vergoeden.
 2. Deze afspraak moet realistische waarde hebben en persoonlijk zijn en je verlaagt de reiskosten op basis van de afspraak over het gebruik van de leasefiets gedurende de looptijd van de fiets.
 3. Geef de maandelijkse netto reiskosten inhouding over de dag(en)met de leasefiets terug in de vorm van een extra maandelijkse bijdrage op de leasekosten (fiscaal aantrekkelijk en is ook onbelast).
 4. De medewerker gaat er dan gemiddeld netto iets op achteruit, maar dit wordt goedgemaakt door de lagere kosten van de leasefiets per kilometer!

Oplossing 2:

De hybride werkenden die declareren op daadwerkelijk aantal gereisde kilometers i.c.m. de leasefiets

 1. Maak bij het leasen van een fiets door de medewerker een bruto belaste kilometer vergoeding mogelijk om te declareren voor de dagen met de leasefiets (bruto kilometer vergoeding is niets nieuws en makkelijk in te richten).
 2. Bij een simpele excel is dit een extra kolom voor de leasefiets of is via bijna via elke salarissoftware makkelijk in te richten.
 3. Je keert dus belast brutoloon uit per kilometer in plaats van netto onbelast bij het gebruik van de leasefiets voor woon-werk verkeer.

Wil je meer lezen over bovenstaande?

Begin dit jaar heeft de overheid veel meer duidelijkheid gegeven, zodat je deze simpele oplossingen met weinig administratielast kan gaan opzetten. Bron

En #hellorider heeft natuurlijk in een handige werknemerscalculator dit financieel inzichtelijk gemaakt. Daarnaast faciliteert het platform ook de afspraak over het gebruik van de fiets digitaal.

Dus vraag na bij je eigen leasemaatschappij als je al auto's leased of ze ook zakelijke leasefietsen aanbieden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen