Is het mogelijk om het effect op vakantiegeld en pensioen te voorkomen?

  • Bijgewerkt

Effect van vakantiegeld en pensioen

Ja, dat is in de meest gevallen mogelijk door een looncomponent te gebruiken voor de inhouding van het brutoloon (het leasebedrag per maand -/- de werkgeversbijdrage) in de salarisadministratie. Jij als werkgever maakt hier afspraken over. In het concept fietsleaseregeling kan je dit ook terugvinden. Hierdoor wordt de het vakantiegeld en pensioen nog steeds berekend op het originele brutoloon. Mocht je twijfelen of dit kan vanuit de CAO of pensioenverzekeraar, dat is het raadzaam om daar informatie over in te winnen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen